Bestuur SK Gerda

Hoofdbestuur

Jeugdbestuur

Algemene voetbalvisie/missie

 
Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), gestructureerd te laten voetballen.  Alle jeugdspelers krijgen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden.  Het gaat dan met name over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen.  Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar zijn.  Op deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar de senioren plaatsvinden.  Tijdens de opleiding krijgt ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds aandacht.  Verder zijn waarden en normen binnen SK.GERDA een belangrijk aandachtspunt in het kader van de jeugdopleiding. 
 
Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden.  Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn.  Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden.  Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij SK.GERDA in de jeugdafdeling niet belangrijk is.  Het opleiden tot "winnaars" is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding.  Door goed op te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen “vanzelf” tot de mogelijkheden. 
 
Het beleven van plezier aan het spelletje is steeds het uitgangspunt.  Zonder plezier houdt een speler het niet lang vol en een trainer of leider al evenmin.  Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal speelt.  Daarbij zul je de bal moeten kunnen veroveren, in de ploeg moeten kunnen houden, er een aanval mee op moeten kunnen zetten, met als afronding het scoren van een doelpunt.  Om dat te leren moet je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te gebeuren, waarbij structuur maar ook bepaalde afspraken onontbeerlijk zijn.  Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak.  Daarom worden zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en begeleid. 
 
 
Kortom:
- Meer bewegen door meer sporten
- Meer clubvoetbal door minder straatvoetbal
- Iedereen, een ieder op eigen niveau, kan men wat leren
- De club als een sociale plaats waar betrokkenheid wordt gestimuleerd 
- Beginnen bij de basis door te leren in allerlei vormen
 
 
Visie op trainen
 
Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen.  Het voetballen op de straat niet meer zo vanzelfsprekend.  Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen.  Daarom wil SK.GERDA een trainingsvisie ontwikkelen die gebaseerd is op de kenmerken van het straatvoetbal.  
 
De belangrijkste uitgangspunten van de “SK.GERDA Visie” en de jeugdopeiding zijn: 
- Voetbaleigen bedoelingen
- Doelpunten maken/voorkomen
- Opbouwen tot/samenspel 
- Doelgerichtheid
- Snelle omschakeling balbezit/-verlies
- Spelen om te winnen
- Veel herhalingen
- Veel beurten
- Geen lange wachttijden
- Goede planning, organisatie
- Voldoende ballen/materiaal
 
Daarbij wordt rekening gehouden met:
- Leeftijd
- Vaardigheid
- Beleving (top of recreatie)
- Arbeid/rust verhoudingen invoeren
- Juiste “coaching” (beïnvloeding)
- Spelbedoelingen verduidelijken
- Spelers beïnvloeden/laten leren door : ingrijpen/stopzetten, aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen laten aandragen, voorbeeld geven, voordoen. 
 
Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan.  Een training moet namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk.  Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen.  Het speelse karakter bij de jongste jeugd gaat geleidelijk over in prestatiegericht werken.  De basis van iedere training wordt gevormd door de belangrijkste uitgangspunten van de “SK.GERDA-Visie”.  Deze wordt aangevuld met andere specifieke trainingmethoden.
 
 
Visie op wedstrijden
 
Het uitgangspunt voor het spelen van wedstrijden is: verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis van technische vaardigheden.  De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers.  Dit kan slechts dan als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen.  Ook is het van het grootste belang ze de goede informatie over de verschillende posities in het elftal te geven.  De specifieke taken van b. v.  een vleugelverdediger en een middenveldspeler zijn wezenlijk anders.  Door middel van groep - en individuele aanwijzingen zullen deze taken op een voor de speler begrijpelijke manier duidelijk worden verteld.  Voor elke positie is er een overzicht van de basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht.  Bij voorkeur zorgen trainers een team ook de coaching van dat team tijdens de wedstrijden.  Wanneer een leider de wedstrijd van zijn / haar team bekijkt, ziet hij / zij wat er fout gaat: de wedstrijd wordt "gelezen".  De zwakke punten van de wedstrijd komen aan de orde bij de volgende trainingen.  Trainers en leiders gebruiken daarbij zoveel mogelijk eenduidige coachtermen. 
 
Speelduur:
Iedere jeugdtrainer geeft aan iedere geselecteerde jeugdspeler die op het scheidsrechtersblad staat, 50% speelgelegenheid per wedstrijd door het systeem van vliegende vervangingen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid. SK.GERDA hanteert zoveel mogelijk een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding bij alle jeugdelftallen.  De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de spelers op het veld.  
 
De volgende elementen komen in trainingen en wedstrijdbesprekingen steeds aan de orde:
- Formatie, veldbezetting, veldverdeling
- Speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?)
- Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities
- Positiespel
- Winnen van 1 tegen 1-duels
- Rendement in de eindfase (scoringskansen)
- Benutten van kansen 
 
Op deze manier wordt de spelformatie van een elftal, zoals SK.GERDA die voorstaat, uiteengezet.  
 
Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. 
 
Prestatie en recreatie:
Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen.  Daarbij wordt er door SK.GERDA in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen.  Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport.  Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid.  Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.  
 
Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal.  En . . . , om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen. 
 
SK.Gerda geeft dan ook aan iedereen de kans om te leren voetballen.