Bestuur SK Gerda

Hoofdbestuur

Jeugdbestuur

Algemene voetbalvisie/missie

 
Het is uitermate belangrijk om de jeugd op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), gestructureerd te laten voetballen.  Alle jeugdspelers krijgen ieder op hun eigen niveau zo veel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden.  Het gaat dan met name over techniek, over tactiek en inzicht, maar zeker ook over mentaliteit, instelling, discipline en waarden en normen.  Na de jeugdopleiding moeten spelers op zoveel mogelijk plaatsen bij elk willekeurig team op hun eigen niveau inzetbaar zijn.  Op deze manier kan een goede overgang/doorstroming naar de senioren plaatsvinden.  Tijdens de opleiding krijgt ook het sociale aspect (het omgaan met elkaar, het samen iets bereiken, het als team presteren naar je mogelijkheden) steeds aandacht.  Verder zijn waarden en normen binnen SK.GERDA een belangrijk aandachtspunt in het kader van de jeugdopleiding. 
 
Prestaties zijn ondergeschikt aan het opleiden.  Winnen en eventueel kampioen worden is leuk, maar dit mag geen doel op zich zijn.  Ook verliezen maakt onderdeel uit van de voetbalsport en dus van het opleiden.  Dit laatste betekent overigens niet dat winnen bij SK.GERDA in de jeugdafdeling niet belangrijk is.  Het opleiden tot "winnaars" is namelijk ook een onderdeel van de gehele opleiding.  Door goed op te leiden, met plezier bezig zijn om vaardigheden aan te leren, behoort winnen “vanzelf” tot de mogelijkheden. 
 
Het beleven van plezier aan het spelletje is steeds het uitgangspunt.  Zonder plezier houdt een speler het niet lang vol en een trainer of leider al evenmin.  Plezier in voetbal heb je wanneer je veel scoort, dus aanvallend voetbal speelt.  Daarbij zul je de bal moeten kunnen veroveren, in de ploeg moeten kunnen houden, er een aanval mee op moeten kunnen zetten, met als afronding het scoren van een doelpunt.  Om dat te leren moet je trainen en wedstrijden spelen en dat zal steeds op een plezierige manier dienen te gebeuren, waarbij structuur maar ook bepaalde afspraken onontbeerlijk zijn.  Trainers en leiders hebben hierin een belangrijke taak.  Daarom worden zij hierin zowel op het gebied van organisatie, als op technisch vlak, goed ondersteund en begeleid. 
 
 
Kortom:
- Meer bewegen door meer sporten
- Meer clubvoetbal door minder straatvoetbal
- Iedereen, een ieder op eigen niveau, kan men wat leren
- De club als een sociale plaats waar betrokkenheid wordt gestimuleerd 
- Beginnen bij de basis door te leren in allerlei vormen
 
 
Visie op trainen
 
Tegenwoordig heeft de jeugd veel meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding dan voorheen.  Het voetballen op de straat niet meer zo vanzelfsprekend.  Vaak heeft men nu slechts de beschikking over één of twee trainingen per week om alle facetten van het voetbalspel onder de knie te krijgen.  Daarom wil SK.GERDA een trainingsvisie ontwikkelen die gebaseerd is op de kenmerken van het straatvoetbal.  
 
De belangrijkste uitgangspunten van de “SK.GERDA Visie” en de jeugdopeiding zijn: 
- Voetbaleigen bedoelingen
- Doelpunten maken/voorkomen
- Opbouwen tot/samenspel 
- Doelgerichtheid
- Snelle omschakeling balbezit/-verlies
- Spelen om te winnen
- Veel herhalingen
- Veel beurten
- Geen lange wachttijden
- Goede planning, organisatie
- Voldoende ballen/materiaal
 
Daarbij wordt rekening gehouden met:
- Leeftijd
- Vaardigheid
- Beleving (top of recreatie)
- Arbeid/rust verhoudingen invoeren
- Juiste “coaching” (beïnvloeding)
- Spelbedoelingen verduidelijken
- Spelers beïnvloeden/laten leren door : ingrijpen/stopzetten, aanwijzingen geven, vragen stellen, oplossingen laten aandragen, voorbeeld geven, voordoen. 
 
Het belangrijkste aspect bij een training vormt wellicht de beleving ervan.  Een training moet namelijk niet alleen leerzaam zijn, maar ook leuk.  Voetballers moeten steeds met plezier naar het voetbalveld komen.  Het speelse karakter bij de jongste jeugd gaat geleidelijk over in prestatiegericht werken.  De basis van iedere training wordt gevormd door de belangrijkste uitgangspunten van de “SK.GERDA-Visie”.  Deze wordt aangevuld met andere specifieke trainingmethoden.
 
 
Visie op wedstrijden
 
Het uitgangspunt voor het spelen van wedstrijden is: verzorgd en opbouwend voetbal uitgaande van eigen kwaliteiten op basis van technische vaardigheden.  De spelers moeten zich kunnen ontwikkelen tot zo veelzijdig mogelijke voetballers.  Dit kan slechts dan als de spelers niet steeds op dezelfde positie spelen.  Ook is het van het grootste belang ze de goede informatie over de verschillende posities in het elftal te geven.  De specifieke taken van b. v.  een vleugelverdediger en een middenveldspeler zijn wezenlijk anders.  Door middel van groep - en individuele aanwijzingen zullen deze taken op een voor de speler begrijpelijke manier duidelijk worden verteld.  Voor elke positie is er een overzicht van de basistaken in aanvallend, opbouwend en verdedigend opzicht.  Bij voorkeur zorgen trainers een team ook de coaching van dat team tijdens de wedstrijden.  Wanneer een leider de wedstrijd van zijn / haar team bekijkt, ziet hij / zij wat er fout gaat: de wedstrijd wordt "gelezen".  De zwakke punten van de wedstrijd komen aan de orde bij de volgende trainingen.  Trainers en leiders gebruiken daarbij zoveel mogelijk eenduidige coachtermen. 
 
Speelduur:
Iedere jeugdtrainer geeft aan iedere geselecteerde jeugdspeler die op het scheidsrechtersblad staat, 50% speelgelegenheid per wedstrijd door het systeem van vliegende vervangingen, behoudens blessures, schorsingen of afwezigheden van het betrokken jeugdlid. SK.GERDA hanteert zoveel mogelijk een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding bij alle jeugdelftallen.  De wijze waarop een elftal speelt is over het algemeen terug te zien in de formatie van de spelers op het veld.  
 
De volgende elementen komen in trainingen en wedstrijdbesprekingen steeds aan de orde:
- Formatie, veldbezetting, veldverdeling
- Speelwijze (hoe wordt er verdedigd, opgebouwd en aangevallen?)
- Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende posities
- Positiespel
- Winnen van 1 tegen 1-duels
- Rendement in de eindfase (scoringskansen)
- Benutten van kansen 
 
Op deze manier wordt de spelformatie van een elftal, zoals SK.GERDA die voorstaat, uiteengezet.  
 
Bijbehorende taken en functies worden puntsgewijs aangegeven. 
 
Prestatie en recreatie:
Alle jeugdvoetballers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen.  Daarbij wordt er door SK.GERDA in de benadering, wel onderscheid gemaakt tussen prestatie- en recreatiegericht voetballen.  Strikt genomen is elke vorm van amateurvoetbal natuurlijk recreatiesport.  Echter, de frequentie, de gerichtheid en de intensiteit waarmee getraind en gespeeld wordt, zorgt wel degelijk voor een onderscheid.  Immers, niet ieder jeugdlid heeft dezelfde wil, tijd en/of kwaliteit om even vaak, gericht en intensief te werken aan het verbeteren van zijn of haar voetbalvermogen.  
 
Prestatiegericht voetballen staat daarbij niet gelijk aan (moeten) winnen, maar wel aan een continu streven naar goed voetbal.  En . . . , om tot goed voetbal te komen is het noodzakelijk om vaak, gericht en intensief te trainen en wedstrijden te spelen. 
 
SK.Gerda geeft dan ook aan iedereen de kans om te leren voetballen.

 

 

Pravicyverklaring

 

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe FC Gerda Waasland Sint-Niklaas persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar FC Gerda Waasland Sint-Niklaas verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar FC Gerda Waasland Sint-Niklaas enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van FC Gerda Waasland Sint-Niklaas VZW, stamnummer 09419 en ondernemingsnummer BE 0478.573.155, gevestigd te Pastoor Copstraat 34, 9100 Sint-Niklaas. Je kan ons bereiken via fcgerdawaasland@gmail.com.

Ibrahim Akbulut is de contactpersoon van FC Gerda Waasland Sint-Niklaas voor vragen omtrent jouw privacy. Hij/zij is te bereiken via fcgerdawaasland@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Team
 • Contactpersonen of ouders
 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij FC Gerda Waasland Sint-Niklaas
 • gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fcgerdawaasland@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en wedstrijdbeelden);
 • Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of sociale kanalen;
 • FC Gerda Waasland Sint-Niklaas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam:2 jaar na ontslag
 • Geboortedatum en -plaats: 2 jaar na ontslag
 • Adresgegevens: 2 jaar na ontslag
 • Telefoonnummer: 2 jaar na ontslag
 • E-mailadres: 2 jaar na ontslag
 • Team: 2 jaar na ontslag
 • Contactpersonen of ouders: 2 jaar na ontslag
 • Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er: 1 jaar na ontslag
 • Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider: 1 jaar na ontslag

Delen van persoonsgegevens met derden

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FC Gerda Waasland Sint-Niklaas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FC Gerda Waasland Sint-Niklaas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fcgerdawaasland@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. FC Gerda Waasland Sint-Niklaas wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FC Gerda Waasland Sint-Niklaas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fcgerdawaasland@gmail.com.